Фирмата проектира, произвежда и монтира оборудване и машини за производство на хляб и хлебни изделия.

Нашите услиуги

Фирмата проектира, произвежда и монтира оборудване и машини за производство на хляб и хлебни изделия.

Ние работим на външния и вътрешен пазар повече от 10 г. Извършваме цялостно оборудване на хлебозаводи средни и малки фурни. За нуждите на пълния производствен цикъл в хлебопроизводството, произвеждаме и монтираме следното оборудване:

СИЛОЗИ ЗА БРАШНО В ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ

ТУНЕЛНИ ПЕЩИ ЗА ХЛЯБ - ГАЗОВИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

ПРУФЕР / ШКАФ/ ЗА МЕЖДИННА И ОКОНЧАТЕЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

КУЛЕРИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ

ТЕСТООФОРМИТЕЛИ

Ние работим за Вашия Бизнес. Очакваме Вашите проекти и идеи!