Фирмата проектира, произвежда и монтира оборудване и машини за производство на хляб и хлебни изделия.

Нашите услиуги

Фирмата проектира, произвежда и монтира оборудване и машини за производство на хляб и хлебни изделия.

Ние работим на външния и вътрешен пазар повече от 10 г. Извършваме цялостно оборудване на хлебозаводи средни и малки фурни. За нуждите на пълния производствен цикъл в хлебопроизводството, произвеждаме и монтираме следното оборудване:

СИЛОЗИ ЗА БРАШНО В ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ

ТУНЕЛНИ ПЕЩИ ЗА ХЛЯБ - ГАЗОВИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

ПРУФЕР / ШКАФ/ ЗА МЕЖДИННА И ОКОНЧАТЕЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

КУЛЕРИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ

ТЕСТООФОРМИТЕЛИ

Ние работим за Вашия Бизнес. Очакваме Вашите проекти и идеи!

euro project logos

ФООД МАШИНС”ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-2048- C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.089, „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Средствата по проекта ще бъдат изразходвани за покриване текущи оперативни разходи на дружеството.
В резултат на изпълнение на проектната дейност се осигурява оперативен капитал, благодарение, на който се постига преодоляване на недостига на парични средства и липсата на ликвидност , настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19. Получаването на безвъзмездната помощ осигурява жизнено необходим оперативен капитал за спряване с последиците от пандемията COVID-19.
В резултат на изпълнението на проектните дейности дружеството ще съхрани дейността си, ще запази заетостта на своите служители и ще се приспособи към изменената обстановка.
Проекът е на стойност 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта 21.10.2021 г. край на проекта 21.01.2022 г.